หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 

 
 
 
  


นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
 
 


นายเสน่ห์ ทองประไพ
รองนายกเทศมนตรี


นายชนะศึก ศักดิ์เลิศรัตนคุณ
รองนายกเทศมนตรี
 
 


นางลำพรรณ์ พรมสงฆ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายกชภูมิ ศรีวารี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 

 


 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187