หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง แรกเริ่มมีฐานะเป็นสภาตำบลพัฒนานิคม และได้ยกฐานะจากสภาตำบลพัฒนานิคม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และต่อมาได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม เป็นเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระยาเดินธง และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด        10,868      คน
 
ชาย 5,418 คน คิดเป็นร้อยละ 49.85
 
หญิง 5,450 คน คิดเป็นร้อยละ 50.15
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด          4,744       ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย          98.80      คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งตำบล 114 ตร.กม. เป็นเนื้อที่ของเทศบาลประมาณ 110 ตร.กม. (68,750 ไร่) เป็นเขตเทศบาลตำบลพัฒนานิคม 4 ตร.กม. (2,500 ไร่) ที่อยู่อาศัยประมาณ 9,630 ไร่ (15 ตร.กม.) ที่ทำการเกษตร และที่ว่างเปล่าประมาณ 59,120 ไร่ (95 ตร.กม.)
 
 
ตำบลพัฒนานิคมมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เนื่องจากได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดทั้งปี 2556 ประมาณ 28.68 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูม ิสูงสุดในเดือนเมษายน วัดได้ 38.6 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำ สุดในเดือนมกราคม วัดได้ 17.5 องศาเซลเซียส
 
 
 
ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นแนวเขต ภูเขาที่สำคัญ เช่น เขาพระยาเดินธง, เขาจั่ว และมีลำห้วยส้มไหลผ่าน จากทิศเหนือลงทิศใต้และทิศอื่นเป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยยางไหลผ่าน
 
 
 
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  ทิศใต้ ติดกับ ตำบลชอนน้อย ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม      จังหวัดลพบุรี  
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองบัว ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม        จังหวัดลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
 
 
  หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน  
  0 พัฒนานิคม 46 28 74 2  
  1 หนองนาใต้ 666 614 1,280 508  
  2 หนองนาเหนือ 531 497 1,028 405  
  3 ห้วยบง 368 368 736 273  
  4 เกษตรพัฒนา 526 529 1,055 517  
  5 สามแสน 416 387 803 282  
  6 โคกหม้อ 298 336 634 350  
  7 น้ำซับ 205 212 417 148  
  8 ราษฎรพัฒนา 318 342 660 304  
  9 ศิริพัฒนา 525 548 1,073 737  
  10 เจริญพัฒนา 249 248 497 227  
  11 ร่วมมิตร 251 270 521 201  
  12 สิทธิเสรี 393 406 799 303  
  13 โคกหม้อ 306 336 642 247  
  14 อุดมสุขพัฒนา 320 329 649 240  
    รวม 5,418 5,450 10,868 4,744  
สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง เชตพื้นที่
ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตรวจสอบข้อมูลเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731