เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 • 1.)
  ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา & ค่าขยะ
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  สาขาพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
  เลขที่ 1491144122
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง