เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต. เขาพระยาเดินธง)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 1491144122
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง