หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11,14 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11,14 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนหินคลุกเฉพาะส่วนที่ชำรุด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11,14 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณกลุ่มป้าโต หมู่ที่ 6 พัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างต่ออายุการการให้บริการระบบ Clound Server ประจำปี 2562-2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้อลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซ่อมแซมถนนเฉพาะส่วนที่ชำรุด โดยลงหินคลุกและลูกรัง กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม [ 11 ก.ย. 2562 ]ซ่อมแซมถนนเฉพาะส่วนที่ชำรุด โดยลงหินคลุกและลูกรัง กลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสารส้มชนิดก้อน และสารคลอรีนชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 4902 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมารถขุดดินซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 15 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 1,3 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อนมกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี. (ปิดภาคเรียนที่ 1/2562)จำนวน 10,710 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ท) จำนวน 18 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนา ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 21วัน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 56 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 21 วัน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 26 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอย 17 สาย 4-6 ซ้าย ม.2 ต.พัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณแยกซอยสุขเจริญ ม.8 ต.พัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player