หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเก็บน้ำแชมเปญ บริเวณกลุ่มบ้านนายทองใบ ใจกล้าหาญ ถนนสาย 4 ซ้าย ระหว่างซอย 23-24 ม.5 ต.พัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเก็บน้ำแชมเปญ บริเวณกลุ่มบ้านนางม้อง ทองคง ถนนซอย 18 ฝายสิทธิเสรี ม.12 ต.พัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมวางท่อเมนประปา พีวีซี บริเวณถนนสาย 1 ซอย 19-20 กลุ่มบ้านนางลำดวน พัดเย็น ม.13 ต.พัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมารถขุด-ขนย้ายสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2563 ]ซื้อชุดดรัม DR-261และชุดทำความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสารส้มชนิดก้อนใส และสารครอรีนชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]ซื้อชุดดรัม DR-261 สำหรับเครื่อง Brother MFC?9330CDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมารถแบคโฮขุดดิน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปา จำนวน 18 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุง 20 กิโลกรัม จำนวน 1,100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]จ้างรำวงย้อนยุค โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาไฟประดับแสงสว่างภายในงานทาง แยกถนนและเครื่องปั่นไฟบริเวณสถานที่จัดงาน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ บริเวณซอยกลุ่มบ้านป้ากลีบ หมู่่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2562 ]ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมวางท่อเมนประปา พีวีซี บริเวณถนนสาย 1 ซอย 19-20 กลุ่มบ้านนางลำดวน พัดเย็น ม.13 ต.พัฒนานิคม [ 21 ต.ค. 2562 ]ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมวางท่อเมนประปา พีวีซี บริเวณถนนสาย 1 ซอย 19-20 กลุ่มบ้านนางลำดวน พัดเย็น ม.13 ต.พัฒนานิคม [ 21 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11,14 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11,14 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนหินคลุกเฉพาะส่วนที่ชำรุด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11,14 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณกลุ่มป้าโต หมู่ที่ 6 พัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างต่ออายุการการให้บริการระบบ Clound Server ประจำปี 2562-2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้อลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187