หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นมพลาสเจอร์ไรส์ ภาชนะบรรจุ/ถุง (รสจืด) ระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านนายบุญนะ อยู่ชาญ หมู่ที่ 8 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อผ้าปิดจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]ซื้อแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค,แอลกอฮอล์เจลและถังรองรับขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]ซื้อหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นมพลาสเจอร์ไรส์ ภาชนะบรรจุ/ถุง (รสจืด) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]ซื้อแอลกอฮอล์ชนิดน้ำและเจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมแอร์รถกระเช้า ๘๒ - ๖๔๙๖ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล-3538 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 9107 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนลาดผิวทางลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายซอย 15 บ้านหนองนาใต้-บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,378 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายซอย 21 เขตเทศบาล-วิทยาลัยเกษตรกรรม หมู่ที่ 4,6,9 ตำบลพัฒนานิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร เทศบาลตำบลเพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนลาดผิวทางลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายซอย 15 บ้านหนองนาใต้-บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,378 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายซอย 21 เขตเทศบาล-วิทยาลัยเกษตรกรรม หมู่ที่ 4,6,9 ตำบลพัฒนานิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร เทศบาลตำบลเพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซอย ๑๗ สาย ๒ ซ้าย เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนลาดผิวทางลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายซอย 15 บ้านหนองนาใต้-บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,378 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายซอย 21 เขตเทศบาล-วิทยาลัยเกษตรกรรม หมู่ที่ 4,6,9 ตำบลพัฒนานิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร เทศบาลตำบลเพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2563 ]จัดซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย(ยางยืด,ด้ายสีขาว,เทปใส) [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ทะเบียน บล-3538 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]ผ้าสาลูอย่างดีและถุงหิ้วขาวใส [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อ ยางยืด NO.8A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]ซื้อผ้าสาลูเนื้อแน่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]จ้างค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]จ้างจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมารถขุดดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์๋ [ 11 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187