หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเบรครถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๖๔๙๖ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างงานซ่อมแซมฝ้าเพดาน หลังคา ห้องน้ำ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงกรองน้ำ บ้านหนองนาเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างงานซ่อมแซมฝ้าเพดาน หลังคา ห้องน้ำ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างงานซ่อมแซมเพดาน หลังคา ห้องน้ำ อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 , 10 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 , 10 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 , 10 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 , 10 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 , 10 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อรายงานขอซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ 19 - 30 กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนวัน 8 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ และชุด PPE ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อข้าวสารเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อข้าวสารเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 19 จากสายจัตวา - วัดเขาพญาธง หมู่ที่ 2,4 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 5 ซ้าย จากซอย 19-23 หมู่ที่ 4, 5 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอย 14 จากสายโท - สายจัตวา หมู่ที่ 14 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 17 จากสายจัตวา - เขาพระยาเดินธง หมู่ที่ 1,3 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 18 จากสายโท-ห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731