หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 15 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 1,3 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อนมกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี. (ปิดภาคเรียนที่ 1/2562)จำนวน 10,710 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ท) จำนวน 18 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนา ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 21วัน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 56 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 21 วัน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 26 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอย 17 สาย 4-6 ซ้าย ม.2 ต.พัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณแยกซอยสุขเจริญ ม.8 ต.พัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 15 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 1,3 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณแยกซอยสุขเจริญ ม.8 ต.พัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอย 17 สาย 4-6 ซ้าย ม.2 ต.พัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ค. 2562 ]ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววี บ้านนางอรทัย ทรงศรี - บ้านนายคั่น หยั่งถึง ม.2 ต.พัฒนานิคม [ 9 ก.ค. 2562 ]ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smant TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2562 ]จัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาดบรรจุ 200 ลิตร [ 4 ก.ค. 2562 ]ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ สำหรับไฟกระพริบเตือนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอย 17 สาย 4-6 ซ้าย ม.2 ต.พัฒนานิคม [ 2 ก.ค. 2562 ]ซื้อเทียนแผ่นสำเร็จ จำนวน 60 กิโล โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]ซื้อทรายอะเบท ขนาด 50 gm. ชนิดซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า และ 3 แรงม้า รวม 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่สร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน บริเวณระบบประปาหมู่บ้านหนองกระดี่ หมู่ท่ี่ 1 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 ]ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Multifunctin brotther TN 261 สีดำ จำนวน 2 กล่อง,หมึกปริ้นเตอร์ Multifunctin brotther TN 261 สีแดง จำนวน 1 กล่อง ,หมึกปริ้นเตอร์ Multifunctin brotther TN 261 สีฟ้า จำนวน 1 กล่อง ,หมึกปริ้นเตอร์ Multifunctin brotther TN 261 สีเหลือง จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]ซื้อหมึกปรินส์เตอร์ Hp Laserjet 78A สีดำ จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]ซื้อชุดอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำเวทีประชุมประชาคมเพ่ื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]ซื้อสั่งซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซี.ซี.ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player