หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า และ 3 แรงม้า รวม 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่สร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน บริเวณระบบประปาหมู่บ้านหนองกระดี่ หมู่ท่ี่ 1 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 ]ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Multifunctin brotther TN 261 สีดำ จำนวน 2 กล่อง,หมึกปริ้นเตอร์ Multifunctin brotther TN 261 สีแดง จำนวน 1 กล่อง ,หมึกปริ้นเตอร์ Multifunctin brotther TN 261 สีฟ้า จำนวน 1 กล่อง ,หมึกปริ้นเตอร์ Multifunctin brotther TN 261 สีเหลือง จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]ซื้อหมึกปรินส์เตอร์ Hp Laserjet 78A สีดำ จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]ซื้อชุดอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำเวทีประชุมประชาคมเพ่ื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]ซื้อสั่งซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซี.ซี.ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บร 2149 ลพบุรี [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนใบพัดปั้มน้ำบาดาล ขนาด 2 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]ซื้อยางรถดับเพลิง (1,000-20 B/S) หมายเลขทะเบียน บร 2149 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนซอย 17 สาย ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน บร 2149 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 2857 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา( ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกล่งวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนซอย ๑๗ สาย ๒ ซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]ซื้อสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]จ้างเป่าล้างพัฒนาบ่อนำ้บาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 90 เมตร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถไถ หมายเลขทะเบียน ตฆ 4558 ลพบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.26-008 สายซอย 20 ตลาดพัฒนานิคม - สาย 4 ซ้าย ม.4,6 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อนม ยู.เอส.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.26-009 สายซอย 23 สาย 4 ซ้าย-5 ซ้าย ม.5 ตำบลพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายห้วยส้ม จากซอย 17-20 หมู่ที่ 8 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]จ้างติดตั้งถังเก็บน้ำแบบแชมเปญ พร้อมก่อสร้างระบบประปา และอุปกรณ์เชื่อมต่อ บริเวณซอย 16 ระหว่างสาย 2-3 ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำแบบแชมเปญ และวางระบบประปา บริเวณซอย 23 หมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player