เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ยินดีต้อนรับ ทต.เขาพระยาเดินธง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


งานซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.26-002 บริเวณสายซอย 15 สาย 4-7 ซ้าย (บ้านห้วยบง-บ้านหนองนาใต้) หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ยาว 1,720 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 13,760 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 สายทาง [ 12 ต.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกโดยการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อเฉพาะส่วนที่ชำรุด จำนวน 26 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ โดยการขุดรื้อคันทางเดิมและซ่อมผิวทางลูกรังเฉพาะส่วนที่ชำรุด บริเวณถนนเรียบคลองบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยจ้างเหมารถขุดดินปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด โดยการขุดรื้อคันทางเดิมและซ่อมผิวทางลูกรังเฉพาะส่วนที่ชำรุด บริเวณถนนเรียบคลองบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยจ้างเหมารถขุดดินปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาขนย้าย/ปรับเกลี่ย/กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 82-9107 ลพบุรี และ 81-5752 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุง 20 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต 45 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมแหนบล้อหน้า และซ่อมแซมกระบอกไฮดรอลิครถกระเช้า ๘๒ ? ๖๔๙๖ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]วัสดุสำนักงาน [ 17 ส.ค. 2563 ]ซื้อเสื้อและอุปกรณ์กีฬาในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นมพลาสเจอร์ไรส์ ภาชนะบรรจุ/ถุง (รสจืด) ระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านนายบุญนะ อยู่ชาญ หมู่ที่ 8 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อผ้าปิดจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]ซื้อแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค,แอลกอฮอล์เจลและถังรองรับขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]ซื้อหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นมพลาสเจอร์ไรส์ ภาชนะบรรจุ/ถุง (รสจืด) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]ซื้อแอลกอฮอล์ชนิดน้ำและเจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมแอร์รถกระเช้า ๘๒ - ๖๔๙๖ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล-3538 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 9107 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนลาดผิวทางลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายซอย 15 บ้านหนองนาใต้-บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,378 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายซอย 21 เขตเทศบาล-วิทยาลัยเกษตรกรรม หมู่ที่ 4,6,9 ตำบลพัฒนานิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร เทศบาลตำบลเพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนลาดผิวทางลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายซอย 15 บ้านหนองนาใต้-บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,378 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187