หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]ซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมารถขุดดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ขร 2149 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ วัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]วัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) ในการจัดทำประตูรั้วบ่อขยะ พร้อมทั้งเทปูนทางเข้าบ่อขยะเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง [ 14 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างในการจัดทำประตูรั้วบ่อขยะ พร้อทั้งเทปูนทางเข้าบ่อขยะเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาค่าแรงงานในการจัดทำประตูรั้วบ่อขยะ พร้อมทั้งเทปูนทางเข้าบ่อขยะเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะจำนวน 2 คัน ดังนี้ หมายเลข 82-9107 ลพบุรี , หมายเลข 83-3174 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]จ้างค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง งานประเพณีลออยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างค่าเครื่องเสียงพร้อมเวที งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อจ้างไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมไฟประดับ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างพลุ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้อโต๊ะทำงานระดับปฎิบัติการชำนาญการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้อรายงานขอซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบสัญญานเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2565 ]ซื้อโต๊ะทำงานระดับปฎิบัติการชำนาญการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]ซื้อโต๊ะทำงานระดับปฎิบัติการชำนาญการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 16 ระหว่างสาย 2-3 ซ้าย หมู่ที่ 11 บ้านร่วมมิตร ตำบลพัฒนานิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,840 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 23 ระหว่างสาย 2-3 ซ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 15 ระหว่างสาย 4 ซ้าย - สะพานห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 705 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,640 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ต.ค. 2565 ]จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป [ 28 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731