หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมกระบอกไฮดรอลิครถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82 - 6496 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศและจานดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ต.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 16 สะพานห้วยยาง - สาย 4 ซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 22 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 4, 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 23 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 21 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อรายงานขอซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวนวัน ๑๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการวางท่อเมนต์ประปา พีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,347 เมตร บริเวณกลุ่มบ้านค้ำคูน หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรีนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถน้ำ บร 2149 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการวางท่อเมนต์ประปา พีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,347 เมตร บริเวณกลุ่มบ้านค้ำคูน หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใสการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]โครงการวางท่อเมนต์ประปา พีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,347 เมตร บริเวณกลุ่มบ้านค้ำคูน หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 22 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 22 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 4, 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 22 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 23 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 22 ก.ย. 2564 ]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 21 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 22 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 16 สะพานห้วยยาง - สาย 4 ซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า ฟิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Saijo Denki ขนาด 25,000 BTU APS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรีนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]โครงการซ่่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 21 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 17 ก.ย. 2564 ]โครงการวางท่อเมนต์ประปา พีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,347 เมตร บริเวณกลุ่มบ้านค้ำคูน หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 17 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 22 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 4, 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 17 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 23 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 17 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 16 สะพานห้วยยาง - สาย 4 ซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า ฟิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้อรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า ฟิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731