หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 


นายมานพ อินทร์ปิ่นปัก
ประธานชุมชน หนองนาใต้


นายขวัญเพชร สายแดง
รองประธานชุมชน
 
 


นายบุญเลิศ ฉับจันทึก
เลขานุการ


นางพัชรินทร์ หยั่งถึง
ฝ่ายเหรัญญิก


นายธรรมนูญ ทองคง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายสำรวย ฉับจันทึก
ฝ่ายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นางปิยะภรณ์ ฉับจันทึก
ฝ่ายสาธารณสุข


นางสมควร ขาวดี
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้


นายบรรเจิด หยั่งถึง
ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นายสามารถ ทองคง
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา


นางธง เห็นจัตุรัส
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player