หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายสมเดช จุ้ยสกุล
ประธานชุมชน อุดมสุขพัฒนา


ด.ต.สมพงษ์ บัวผัน
รองประธานชุมชน
 
 


นางสมพิศ มงคลเกาะ
เลขานุการ


นายจตุพร สาแก้ว
ฝ่ายเหรัญญิก


นายศรนารายณ์ ดวงมณี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายวัชรพงษ์ บุญอำพล
ฝ่ายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นายสนอง เขียวยศ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นายกชามาศ ยังติกุล
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้


นายนิยม เขียวยศ
ฝ่ายสาธารณสุข


นายเฉลย ดวงมณี
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา


นายมานพ มงคลเกาะ
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731