หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 


นายสุภัก ประเสริฐดี
ประธานชุมชน เกษตรพัฒนา


นายพรชัย คำเกิด
รองประธานชุมชน
 
 


นางภาวิณี ดอกเทียน
เลขานุการ


นางสาวรุ่งฤดี ขำพลจิต
ฝ่ายเหรัญญิก


นางสาวอรุณภรณ์ จันทร์เจริญ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายฐิระ จั่นนุช
ฝ่ายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นางอ้อยอรรชรา เอี่ยมประไพ
ฝ่ายสาธารณสุข


นายกัญญา ขันธนันท์
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้


นางชฎากาญจน์ ฟักโพธิ์
ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นายสินธุ์ณรงค์ พิมพ์นนท์
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา


นายวิมล สงวนโสภณ
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player