หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีและอำเภอพัฒนานิคมมอบบ้านให้แก่่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส [ 20 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 59
 


 
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย ประจำปี 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 51
 
 
     


 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ 25 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 173
 


 
โครงการเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 140
 
 
     


 
จัดประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 123
 


 
โครงการจัดทำเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผยพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 152
 
 
     


 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 7 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 317
 


 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชโครงการพระราชดำริ - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางหนึ่ง [ 13 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 354
 
 
     


 
โครงการเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (4 กันยายน 2561) [ 6 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 400
 


 
โครงการปลูกป่าเขาพระยาเดินธง ปลูกต้นศรีตรัง บริเวณ 2 ข้างทาง ซอย 16 สาย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (ทางขึ้นเขาพระยาเดินธง) [ 8 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 580
 
 
     


 
อำเภอพัฒนานิคม ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง และชมรมท่องเที่ยวอำเภอพัฒนานิคม จัดงานเขาพระยาเดินธงเทรล 2560 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ บริเวณสระน้ำหนองกระดี่ ซอย 16 สายจัตวา [ 11 ก.ย. 2560 ]  
อ่าน: 646
 


 
ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชน,รพ.สต.บ้านหนองนา,อสม.ในพื้นที่ และประชาชน ร่วมใจกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]  
อ่าน: 477
 
  (1)     2      3   
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187