หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม [ 29 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 44
 


 
กองการศึกษาฯ มอบอาหารแก่ผู้ปกครองนักเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเดือนเมษายน 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 34
 
 
     


 
กองการศึกษาฯ นำเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ [ 23 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 61
 


 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากทุจริตคอรัปชั่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 58
 
 
     


 
เจ้าหน้าที่ออกสำรวจภาษีและประชาสัมพันธ์ให้ความรุ้กับประชาชนในการชำระภาษี [ 20 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 53
 


 
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ทต.เขาพระยาเดินธง ได้เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 [ 19 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 40
 
 
     


 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [ 8 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 82
 


 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ดำเนินการแจกวัคซีนสุุนัขบ้า ให้กับ อสม.หมู่ที่ 1-14 เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุม ลดอัตราการป่วยการตาย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า อย่างจริงจัง [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 120
 
 
     


 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสี [ 30 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 118
 


 
ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย [ 16 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 162
 
 
     


 
กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารีประจำปี2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 95
 


 
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 10 มีนาคม 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 141
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-155-3010