หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 

 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
พ.ท.สมภพ นิลแนบแก้ว ผบ.รพศ.2 พัน.1 และ คุณ อภิญญา นิลแนบแก้ว ประธานชมรมแม่บ้าน รพศ.2 พัน.1 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง​ นำทีมโดยนางสุทัศน์ ​มธุรวงษาดิษฐ์​ นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ [ 17 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 39
 


 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง​ร่วมกันทำกิจกรรมทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ​ประจำปี ​2563 (วัดห้วยบง ​หมู่​ที่ 3 และวัดศิริธรรมโสภณ​ ซอย​ 23 หมู่ที่ 9) [ 11 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลคำบลเขาพระยาเดินธง ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563 ณ บ้านสวนมะลิทองรีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 10 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 190
 


 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม [ 29 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 117
 
 
     


 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ(ถนนป่าสักชลสิทธิ์) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรมหอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 24 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 120
 


 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพัฒนานิคม [ 10 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 138
 
 
     


 
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีและอำเภอพัฒนานิคมมอบบ้านให้แก่่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส [ 20 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 143
 


 
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย ประจำปี 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 218
 
 
     


 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ 25 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 251
 


 
โครงการเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 198
 
 
     


 
จัดประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 189
 


 
โครงการจัดทำเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผยพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 217
 
  (1)     2      3   
 

 


 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187