หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลคำบลเขาพระยาเดินธง ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563 ณ บ้านสวนมะลิทองรีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 10 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 40
 


 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม [ 29 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 32
 
 
     


 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ(ถนนป่าสักชลสิทธิ์) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรมหอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 24 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 34
 


 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพัฒนานิคม [ 10 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 64
 
 
     


 
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีและอำเภอพัฒนานิคมมอบบ้านให้แก่่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส [ 20 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 98
 


 
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย ประจำปี 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 136
 
 
     


 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ 25 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 217
 


 
โครงการเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 172
 
 
     


 
จัดประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 157
 


 
โครงการจัดทำเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผยพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 186
 
 
     


 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 7 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 348
 


 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชโครงการพระราชดำริ - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางหนึ่ง [ 13 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 392
 
  (1)     2      3   
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187