หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  
 

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มมีการติดเชื้อภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวแก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงจึงขอปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563  (รวม 15 วันทำการ)

ภายหลังจากการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด รวม 15 วันทำการแล้ว หากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่เป็นปกติหรือมีข้อสั่งการจากส่วนกลางเป็นเช่นใด เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงจะได้ดำเนินการตามข้อสั่งการจากส่วนกลางต่อไป

ทั้งนี้ ให้ครูและพนักงานจ้างมาปฏิบัติงานตามปกติและตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการอย่างเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา 14.16 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 115 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187