หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
จังหวัดลพบุรีประกาศกำหนดหน่วยงานของรัฐในการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ  
 

จังหวัดลพบุรีประกาศกำหนดหน่วยงานของรัฐในการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ดังนี้

1. หน่วยบริการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพืการ
   - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
   - ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
   - ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลพบุรี สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี (อ.ชัยบาดาล)
   - ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
   - โรงพยาบาลของรัฐ
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดลพบุรี

เพื่ออำนวยความสะดวกคนพิการในการออกบัตร ให้ดำเนินการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและส่งคำขอให้แก่หน่วยงานตามข้อ 2.

2. หน่วยงานในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ
   - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
   - ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลพบุรี สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี (อ.ชัยบาดาล)

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 11.41 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187