หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์มาตรการการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติ COVID–19  
 

สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการกับเทศบาล หรือ อบต. ในภูมิลำเนาของตน ให้ติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการและสิทธิต่าง ๆ ที่อาจจะได้รับในอนาคต

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2563 เวลา 11.18 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 135 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187