หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละ 1,000 บาท  
 

เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละ 1,000 บาท (เฉพาะคนพิการผู้รับเบี้ยความพิการเป็นเงินสด – จ่ายเพียงครั้งเดียว)

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  ตำบลพัฒนานิคม  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี วันอังคารที่  2  มิถุนายน  2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.

เอกสารประกอบการขอรับเงิน

กรณีรับเงินสดด้วยตนเอง
- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทน
1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจจากคนพิการ
3. หนังสือมอบอำนาจ

** กรณีคนพิการที่รับเบี้ยความพิการกับเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางได้โอนเงิน 1,000 บาท (งวดเดียว) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ/ผู้รับมอบอำนาจรับเงินแทนแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187