หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งวดเดือนมิถุนายน 2564  
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ณ วัดหนองนา และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาในการจัดบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ อาทิเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อใช้ในการคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับเงินเบี้ยยังชีพ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงต้องกราบขอบพระคุณ พระครูสุธรรมนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดหนองนา และขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ที่อนุเคราะห์ให้ใช้อาคารสถานที่ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ขอขอบคุณคณะ อสม. ทุกท่านที่มาช่วยอำนวยความสะดวกในการคัดกรองประชาชนที่มารับบริการจนเสร็จสิ้นภารกิจ รวมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 11.33 น. โดย คุณ จิรายุทธ เหง่าทอง

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731