หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
โครงการจัดทำเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผยพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562  
 

วันศุกร์ที่ 7  มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง นำโดย นางสุทัศน์  มธุรวงษาดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562 (การประชุมประชาคมระดับตำบล)ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง โดยมีนายทวีป  หมื่นเดช ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง หัวหน้าส่วนราชการในเขตเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง บุคลากร และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 22.05 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 153 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/23

ลำดับภาพที่ 2/23

ลำดับภาพที่ 3/23

ลำดับภาพที่ 4/23

ลำดับภาพที่ 5/23

ลำดับภาพที่ 6/23

ลำดับภาพที่ 7/23

ลำดับภาพที่ 8/23

ลำดับภาพที่ 9/23

ลำดับภาพที่ 10/23

ลำดับภาพที่ 11/23

ลำดับภาพที่ 12/23

ลำดับภาพที่ 13/23

ลำดับภาพที่ 14/23

ลำดับภาพที่ 15/23

ลำดับภาพที่ 16/23

ลำดับภาพที่ 17/23

ลำดับภาพที่ 18/23

ลำดับภาพที่ 19/23

ลำดับภาพที่ 20/23

ลำดับภาพที่ 21/23

ลำดับภาพที่ 22/23

ลำดับภาพที่ 23/23
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187