หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
ขอเชิญประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม จะดำเนินการประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานกองทุน และรับรองการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนให้มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของกองทุน และสถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม จึงกำหนดให้มีการประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

เวลา 09.00 – 09.30 น.
สมาชิกลงทะเบียน - รับเอกสาร

เวลา 09.30 น.       
เปิดประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุน
วาระที่ 4 รับรองการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุน ปี พ.ศ. 2562

เวลา 12.00 น.
ปิดประชุม

จึงขอเชิญสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 10.04 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 94 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player