หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียน มิ.ย. 2562  
 

ด้วยมีผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ได้มายื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2562) จำนวน 8 ราย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงจึงได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบข้างต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 16.09 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player