หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
จัดประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม พ.ศ. 2562  
 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม โดยเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม ประจำปี พ.ศ. 2562  เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานกองทุน และรับรองการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนให้มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของกองทุน และสถานการณ์ปัจจุบัน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

เวลา 09.00 – 09.30 น.
สมาชิกลงทะเบียน - รับเอกสาร

เวลา 09.30 น.
เปิดประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุน
วาระที่ 4 รับรองการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุน ปี พ.ศ. 2562

เวลา 12.00 น.
ปิดประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 15.47 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player