หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง  
 

เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงมีคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง ดังนี้

1. นายชนะศึก ศักดิ์เลิศรัตนคุณ เป็น รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง ลำดับที่ 2
2. นายกชภูมิ ศรีวารี เป็น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เวลา 09.13 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187