หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล  
 

ตำแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  จำนวน 3 อัตรา

สังกัดกองคลัง
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน  1 อัตรา

สังกัดกองช่าง
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน  1  อัตรา
                  
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
ระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 14 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

---------------------------------

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 13.30 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 67 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187