หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทต.เขาพระยาเดินธง  
 

เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง จำนวน 3 คน

ผู้ที่มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (นายทวีป หมื่นเดช) พร้อมเอกสารดังมีรายละเอียดปรากฏในไฟล์เอกสารแนบ ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 10.45 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187