หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศเรียกประชุมสภา ทต.เขาพระยาเดินธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  
 

สภาเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีกำหนด 30 วัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 11.28 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187