หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ริบหลักประกันสัญญางานโครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยางเฉพาะส่วนที่ชำรุด โดยการ ปะซ่อมผิวทางลาดยางพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร และซ่อมแซมฉาบผิวทางลาดยาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร ณ บริเวณซอย 17 ระหว่างสาย 2-3 ซ้าย หมู่ที่ 11 และ 12 ตำบลพัฒนานิคม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 09.20 น. โดย คุณ กัลติชา พิมพ์สมบูรณ์

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187