หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
............................
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ  
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศฯ
ลำดับภาพที่ 1/5
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศฯ
ลำดับภาพที่ 2/5
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศฯ
ลำดับภาพที่ 3/5
กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายฯ
ลำดับภาพที่ 4/5
บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ต้องขออนุญาตปิดประกาศฯ
ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศฯ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศฯ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศฯ
กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายฯ
บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ต้องขออนุญาตปิดประกาศฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 13.42 น. โดย คุณ จิรายุทธ เหง่าทอง

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ...................