หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 

 
 
  
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย ประจำปี 2563  
 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายเสน่ห์ ทองประไพ รองนายกเทศมนตรี และนางดารารัตน์ กรอบมุข นักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อชี้แจงเรื่องการปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) กิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด. เช่น บัณฑิตน้อย กีฬาสีอนุบาล การจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ และแจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19) และโรคมือเท้าปาก ณ โรงอาหารของโรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา 14.50 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 182 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 

 
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187