หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 

 
 
  
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการงวดเดือนกันยายน 2563  
 

1. กรณีรับเป็นเงินสด

- เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงได้นำไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการหมู่ที่ 1 และ 2 ที่วัดหนองนา และหมู่ที่ 14 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 เวลา 09.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2563

- ผู้สูงอายุและคนพิการหมู่บ้านอื่น ๆ ให้มารับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจมารับเงินได้ที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง

2. กรณีรับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร

กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ อยู่ในระหว่างการขอรับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติม และจะโอนเงินให้ภายในเดือนกันยายน 2563

เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 11.11 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 170 ท่าน

 
 

 
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187