หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
............................
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
บทความที่ 1 นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า
ลำดับภาพที่ 1/5
บทความที่ 2 ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย
ลำดับภาพที่ 2/5
บทความที่ 3 ปลดผมจากตำแหน่งทำไม
ลำดับภาพที่ 3/5
บทความที่ 4 ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า
ลำดับภาพที่ 4/5
บทความที่ 5 ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้
ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
บทความที่ 1 นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า
บทความที่ 2 ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย
บทความที่ 3 ปลดผมจากตำแหน่งทำไม
บทความที่ 4 ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า
บทความที่ 5 ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 11.33 น. โดย คุณ จิรายุทธ เหง่าทอง

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ...................