หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
............................
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ระบบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System)  
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีการเปิดระบบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System) เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการของกระทรวง พม. อาทิ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินสงเคราะห์การจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เป็นต้น

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบติดตามสถานะการใช้บริการของกระทรวง พม. ได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งได้มีการเปิดระบบให้ใช้งานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สามารถเข้าไปติดตามสถานะการใช้บริการได้ที่

https://status.m-society.go.th

หรือสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิหรือติดตามสถานะการขอรับความช่วยเหลือได้ดังนี้

- การตรวจสอบสถานะการขอรับเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์ (เช่น เงินสงเคราะห์การจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3,000 บาท) ตรวจได้ที่ลิงค์

https://status.m-society.go.th/login

- การตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตรวจได้ที่ลิงค์

http://www.dsdwcheck.dsdw.go.th/CheckStatus/

- การตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เดือนละ 600 บาท) ตรวจได้ที่ลิงค์

http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=1599417061751

- การตรวจสอบสถานะการขอรับความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 (สายด่วน พม.) ตรวจได้ที่ลิงค์

https://1300thailand.m-society.go.th/help-check

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.พ. 2564 เวลา 16.15 น. โดย คุณ จิรายุทธ เหง่าทอง

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ...................