หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากทุจริตคอรัปชั่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุริต ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนทั่วไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลา 15.27 น. โดย คุณ จิรายุทธ เหง่าทอง

ผู้เข้าชม 170 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-155-3010