หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
จังหวัดลพบุรีขอเชิญชวนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดแดง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด 19  
 

จังหวัดลพบุรีขอเชิญชวนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดแดง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่าน 3 ช่องทาง
1. เพิ่มเพื่อนไลน์ หมอพร้อม
2. สายด่วนรับจองวัคซีนโรงพยาบาลในจังหวัดลพบุรี
3. จองผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ในพื้นที่

***เลือกลงทะเบียนช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจองวัคซีน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 09.54 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 83 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-155-3010