หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
รับลงทะเบียนกลุ่มอาชีพในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  
<<
>>
X
ประกาศ
หลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ
ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีอาชีพเดียวกัน และเพื่อสร้างความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ร่วมดำเนินการกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชน และประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และพัฒนาไปสู่การเป็นประชารัฐ ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  ให้มีความมั่นคงต่อไป

เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง จึงได้ดำเนินการรับลงทะเบียนกลุ่มอาชีพในพื้นที่เทศบาลฯ ทั้งกลุ่มอาชีพที่ได้มีการรวมกลุ่มและลงทะเบียนต่อหน่วยงานอื่นไว้แล้ว และกลุ่มประชาชนที่มีความประสงค์ จะจัดตั้งกลุ่มขึ้นใหม่ มีหลักเกณฑ์และใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. กลุ่มอาชีพที่มีการลงทะเบียนต่อหน่วยงานอื่นไว้แล้ว

(1)  เอกสารหลักฐานของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
(2)  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง และมีสัญชาติไทย
(3)  ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มอาชีพ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ

2. กลุ่มอาชีพที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  ซึ่งยังมิได้มีการจดทะเบียน แต่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนกับเทศบาลฯ

(1)  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง และมีสัญชาติไทย
(2)  มีจำนวนสมาชิกตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
(3)  มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
(4)  มีระเบียบข้อบังคับของกลุ่มอาชีพที่ชัดเจนและสมาชิกรับทราบ
(5)  มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกโดยรวม มิใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(6)  มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่ชัดเจน
(7)  มีบันทึกรายงานการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

ให้กลุ่มอาชีพนำเอกสารหลักฐานดังกล่าวไปยื่นคำร้องขอจดทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2565 เวลา 13.27 น. โดย คุณ จิรายุทธ เหง่าทอง

ผู้เข้าชม 440 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731