หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564   6 ต.ค. 2564 22
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  5 ต.ค. 2564 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  29 ก.ย. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564  16 ก.ย. 2564 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564  3 ก.ย. 2564 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ประจำปี 2564)  28 ส.ค. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง แจ้งปิดสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2564  26 ส.ค. 2564 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)  18 ส.ค. 2564 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  4 ส.ค. 2564 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  23 ก.ค. 2564 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  22 ก.ค. 2564 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  22 ก.ค. 2564 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ (Community Isolation) เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  14 ก.ค. 2564 171
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  9 ก.ค. 2564 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ช่องทางการโอนเงินชำระภาษีและค่าธรรมเนียม  5 ก.ค. 2564 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 3)  5 ก.ค. 2564 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564  5 ก.ค. 2564 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (มิ.ย. 2564)   1 ก.ค. 2564 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  30 มิ.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังระวังการระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง (สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม)  16 มิ.ย. 2564 128
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731