หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ต.ค 63-ธ.ค.63  20 ม.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ต.ค.63-ธ.ค.63  8 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (30 ธ.ค. 2563)  8 ม.ค. 2564 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  7 ม.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมกราคม 2564  7 ม.ค. 2564 42
หลักประกันสุขภาพ   ภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี 2564   5 ม.ค. 2564 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563   5 ม.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  4 ม.ค. 2564 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  30 ธ.ค. 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งวดเดือนธันวาคม 2563  8 ธ.ค. 2563 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563  1 ธ.ค. 2563 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  1 ธ.ค. 2563 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบผ้าอ้อมและถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  30 พ.ย. 2563 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจ้งหากมีการประสงค์เลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แจ้งก่อน 31 ธันวาคม 2563  12 พ.ย. 2563 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  5 พ.ย. 2563 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  30 ต.ค. 2563 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  30 ต.ค. 2563 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563  29 ต.ค. 2563 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2563  26 ต.ค. 2563 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  26 ต.ค. 2563 159
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187