หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ (Community Isolation) เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  14 ก.ค. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  9 ก.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ช่องทางการโอนเงินชำระภาษีและค่าธรรมเนียม  5 ก.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 3)  5 ก.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564  5 ก.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (มิ.ย. 2564)   1 ก.ค. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังระวังการระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง (สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม)  16 มิ.ย. 2564 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อส่งกำลังใจให้แก่คนตาบอดสู้ภัยโควิด-19  14 มิ.ย. 2564 72
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญและวางท่อเมนประปา กลุ่มบ้านนายธีระวัฒน์ ฉายาวัฒนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพัฒนานิคม   8 มิ.ย. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งวดเดือนมิถุนายน 2564  7 มิ.ย. 2564 199
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พ.ค. 2564)  4 มิ.ย. 2564 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  2 มิ.ย. 2564 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  1 มิ.ย. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  1 มิ.ย. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  25 พ.ค. 2564 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลพรอมก่อสร้างหอถังเหล็ก หมู่ 10  25 พ.ค. 2564 153
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2366/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  14 พ.ค. 2564 183
ข่าวประชาสัมพันธ์   จังหวัดลพบุรีขอเชิญชวนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดแดง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด 19   13 พ.ค. 2564 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564  11 พ.ค. 2564 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต สร้างเสริมคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการ ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  10 พ.ค. 2564 135
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731