หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564  8 เม.ย. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งวดเดือนเมษายน 2564  8 เม.ย. 2564 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ม.ค 64 - มี.ค..64   5 เม.ย. 2564 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564   2 เม.ย. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (มี.ค. 2564)  1 เม.ย. 2564 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ไฟล์เสียงนายกรัฐมนตรี PM PODCAST เรื่องเล่าจากนายกรัฐมนตรี  1 เม.ย. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่2)  31 มี.ค. 2564 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่1)  31 มี.ค. 2564 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  15 มี.ค. 2564 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  10 มี.ค. 2564 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งวดเดือนมีนาคม 2564  9 มี.ค. 2564 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2564)  8 มี.ค. 2564 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  5 มี.ค. 2564 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับเงินต่อเนื่อง/เสียสิทธิ ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพแล้วย้ายที่อยู่  4 มี.ค. 2564 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  4 มี.ค. 2564 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ก.พ. 2564)  3 มี.ค. 2564 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ระบบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System)  16 ก.พ. 2564 223
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  15 ก.พ. 2564 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy  10 ก.พ. 2564 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน  9 ก.พ. 2564 126
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-155-3010