หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 

 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ  20 ต.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการฯ ปีงบประมาณ 2564  14 ต.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ปีงบประมาณ 2564  14 ต.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง  8 ต.ค. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงดจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563  7 ต.ค. 2563 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  6 ต.ค. 2563 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  5 ต.ค. 2563 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข่าวเพื่อเกษตรกร  23 ก.ย. 2563 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563  23 ก.ย. 2563 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปลูกผักสวนครัว  18 ก.ย. 2563 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  10 ก.ย. 2563 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  10 ก.ย. 2563 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  10 ก.ย. 2563 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการงวดเดือนกันยายน 2563  10 ก.ย. 2563 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2563  10 ก.ย. 2563 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  3 ก.ย. 2563 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  2 ก.ย. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพิ่มติม 11 ราย (ลงทะเบียนเดือนสิงหาคม 2563)  2 ก.ย. 2563 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  5 ส.ค. 2563 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3,000 บาท  5 ส.ค. 2563 81
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16

 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187