หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ใสสะอาด ๒๕๖๔ No Gift Policy [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง รอบ 12 เดือน [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง รอบ 6 เดือน [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง รอบ 12 เดือน [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง รอบ 6 เดือน [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง รอบ 12 เดือน [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง รอบ 6 เดือน [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 26 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 133  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง [ 26 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 133  
 
  (1)  
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-155-3010