หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 แก้ไขครั้งที่ 1/2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 แก้ไขครั้งที่ 1/2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 21 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)  
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player