หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
............................
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศนโยบายการบริหารจัดการองค์กรที่ดี [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มืองานสารบรรณ [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการเบิกจ่าย [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
คู่มือ word [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
คู่มือสมรรถนะ [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
-การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร KM- [ 12 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 138  
 
  (1)  
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ...................