หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงไก่ พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 106  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 201  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 20 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 197  
 
  (1)  
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-155-3010