หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2564 และการรายงานคว่มเสียง [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
แผนเสริมสร้างมาตรฐานและคุณธรรม [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต สร้างเสริมคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารราชการ ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)  
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731