หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 3017 (ลพบุรี - วังม่วง) เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก และมีทางหลวงสาย 3333 เป็นเส้นทางสายรองใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปอำเภอพัฒนานิคม และ จังหวัดลพบุรี ภายในหมู่บ้านต่างๆ มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกันทั่วถึง
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  คลอง จำนวน 5 แห่ง
  ลำห้วย จำนวน 4 แห่ง
  หนองน้ำ จำนวน 4 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      
  อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
  ฝาย จำนวน 14 แห่ง
  บ่อบาดาล จำนวน 121 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น (สาธารณะ) จำนวน 9 แห่ง
  สระน้ำ จำนวน 17 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน จำนวน 72 แห่ง
  คลองชลประทาน จำนวน 4 แห่ง
แหล่งน้ำชลประทาน
แหล่งน้ำชลประทานที่มีอยู่ประกอบด้วย แหล่งน้ำตามโครงการ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ โครงการขนาดเล็กที่สร้างเสร็จปีงบประมาณ 2548 สามารถเก็บ กักน้ำได้ 868.03 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการ 783,511 ไร่ หรือร้อยละ 28.84 ของพื้นที่การเกษตร
 
 
เขาพระยาเดินธง
ห้วยยาง
ห้วยส้ม
 
 
กำลัง อปพร. จำนวน 120 คน
กำลัง อสม. จำนวน 145 คน
 
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัว จำนวน 1 แห่ง
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player