หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
คำร้องทั่วไป
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การจดทะเบียนพาณิชย์
ร้องเรียนร้องทุกข์
การขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย
การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง
การขึ้นทะเบียน ผู้พิการ
การขอยืมวัสดุครุภัฑณ์ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
ขออนุญาตใบประกอบกิจการน้ำมัน
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร บ้านพักอาศัย
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร บ้านพักอาศัย
การขออนุญาตขุดดิน
การขออนุญาตถมดิน
การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
ขออนุญาตติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร
 
  (1)     2   
 
 

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player