หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
สภาพสังคมของชาวบ้านในเทศบาลเขาพระยาเดินธง การประกอบ อาชีพค่อนข้างหลากหลาย ทั้งทางด้านการเกษตร และธุรกิจการค้าขาย ในส่วนของการนับถือศาสนาส่วนใหญ่ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ โดยมี วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมทางศาสนา ของชาวบ้านในเทศบาล ทั้งนี้ในการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ได้น้อมนำ เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเข้ามาประยุกต์ใช้ใน การดำเนินชีวิตด้วย
 
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.90 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
วัด    จำนวน    9     แห่ง    ได้แก่
วัดมณีโสภณ วัดศิริธรรมโสภณ
วัดหนองนา วัดพุทธเทพศิริวราราม
วัดห้วยบง   (วัดยักษ์)
วัดราษฎร์นิมิต วัดปลั่งเจตนาราษฎร์
วัดสามแสน วัดเขาพญาธง
สำนักสงฆ์    จำนวน    2    แห่ง ได้แก่
สำนักสงฆ์แดนสนธยา    
สำนักสงฆ์เขาน้อย    
 
 
ในเขตพื้นที่ตำบลพัฒนานิคมมีสถานบริการด้านการศึกษา จำนวน 7 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
โรงเรียนวัดหนองนา
โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย
โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  อำเภอพัฒนานิคม
 
 
ในเขตพื้นที่ตำบลพัฒนานิคมมีสถานบริการสาธารณสุข บริการชุมชน คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง
  ตำบล บ้านหนองนา      
คลินิก จำนวน 4 แห่ง
ศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 14 แห่ง
  ประจำหมู่บ้าน      
ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
 
 
ในตำบลพัฒนานิคมมีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731