หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
นายธนโชติ หมื่นเดช
ปลัดเทศบาล
โทร : 09-5359-5194
นางสุดหทัย ศรีสุวรรณ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 08-6137-6655
 
สำนักปลัด
 
นางสาวกฤษณา ต่วนมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 06-5614-0436
นายภิญโญ สีหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 08-9539-363
ว่าที่ร้อยตรี คณาธิป สนทิม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
โทร : 08-9502-4181
จ่าอากาศเอกหญิงวิภาวรรณ บุตรดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 08-9220-2799
นายจิรายุทธ เหง่าทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 09-0937-7019
นางสาวนริศรา ศรียางค์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 09-5646-5719
นางสาวกนกวรรณ คำมงคล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 09-9061-7574
นายธนกฤต เมืองรักษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 08-2569-8116
นางสาวชลดา เพ็งพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 08-5072-2233
-ว่าง-
นิติกร
นางสุพัตรา แตงเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวอรุณภรณ์ จันทร์เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอนันย์ ศรีรงค์
นักการภารโรง
นางสาวนุชจรีย์ ตุลาทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาวสุพัตรา ศรีรงค์
คนงานทั่วไป
นายภาคภูมิ อ่อนสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731