หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
    ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา
    ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
    ปรับปรุงการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสวนสาธารณะ และ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุขตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
    ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น อสม.
    การพัฒนาศักยภาพอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุข
    ป้องกันเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
 
 
 
 
 
       
    บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ
    ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
       
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
    พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร
    พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
    พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
    พัฒนางานผังเมืองและการควบคุมอาคาร
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731