หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
    พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
    ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
    ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย
      โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
    ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต และทรัพย์สิน
 
 
 
 
 
       
    ส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
    ส่งเสริม การพาณิชย์ และการลงทุน
    ส่งเสริม การท่องเที่ยว
    ส่งเสริม การเกษตร
    ส่งเสริม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
       
    ส่งเสริม บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    ส่งเสริม ด้านศาสนา
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731