หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ
     จำนวนภาพ : 32  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 437  ท่าน


 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา
     จำนวนภาพ : 8  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 393  ท่าน


 
   1     (2)  
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731