หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 

 
 
 
   ตลาดน้ำ บ้านน๊อกก...ก บ้านนอก  (จังหวัด ลพบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/151

ลำดับภาพที่ 2/151

ลำดับภาพที่ 3/151

ลำดับภาพที่ 4/151

ลำดับภาพที่ 5/151

ลำดับภาพที่ 6/151

ลำดับภาพที่ 7/151

ลำดับภาพที่ 8/151

ลำดับภาพที่ 9/151

ลำดับภาพที่ 10/151

ลำดับภาพที่ 11/151

ลำดับภาพที่ 12/151

ลำดับภาพที่ 13/151

ลำดับภาพที่ 14/151

ลำดับภาพที่ 15/151

ลำดับภาพที่ 16/151

ลำดับภาพที่ 17/151

ลำดับภาพที่ 18/151

ลำดับภาพที่ 19/151

ลำดับภาพที่ 20/151

ลำดับภาพที่ 21/151

ลำดับภาพที่ 22/151

ลำดับภาพที่ 23/151

ลำดับภาพที่ 24/151

ลำดับภาพที่ 25/151

ลำดับภาพที่ 26/151

ลำดับภาพที่ 27/151

ลำดับภาพที่ 28/151

ลำดับภาพที่ 29/151

ลำดับภาพที่ 30/151

ลำดับภาพที่ 31/151

ลำดับภาพที่ 32/151

ลำดับภาพที่ 33/151

ลำดับภาพที่ 34/151

ลำดับภาพที่ 35/151

ลำดับภาพที่ 36/151

ลำดับภาพที่ 37/151

ลำดับภาพที่ 38/151

ลำดับภาพที่ 39/151

ลำดับภาพที่ 40/151

ลำดับภาพที่ 41/151

ลำดับภาพที่ 42/151

ลำดับภาพที่ 43/151

ลำดับภาพที่ 44/151

ลำดับภาพที่ 45/151

ลำดับภาพที่ 46/151

ลำดับภาพที่ 47/151

ลำดับภาพที่ 48/151

ลำดับภาพที่ 49/151

ลำดับภาพที่ 50/151

ลำดับภาพที่ 51/151

ลำดับภาพที่ 52/151

ลำดับภาพที่ 53/151

ลำดับภาพที่ 54/151

ลำดับภาพที่ 55/151

ลำดับภาพที่ 56/151

ลำดับภาพที่ 57/151

ลำดับภาพที่ 58/151

ลำดับภาพที่ 59/151

ลำดับภาพที่ 60/151

ลำดับภาพที่ 61/151

ลำดับภาพที่ 62/151

ลำดับภาพที่ 63/151

ลำดับภาพที่ 64/151

ลำดับภาพที่ 65/151

ลำดับภาพที่ 66/151

ลำดับภาพที่ 67/151

ลำดับภาพที่ 68/151

ลำดับภาพที่ 69/151

ลำดับภาพที่ 70/151

ลำดับภาพที่ 71/151

ลำดับภาพที่ 72/151

ลำดับภาพที่ 73/151

ลำดับภาพที่ 74/151

ลำดับภาพที่ 75/151

ลำดับภาพที่ 76/151

ลำดับภาพที่ 77/151

ลำดับภาพที่ 78/151

ลำดับภาพที่ 79/151

ลำดับภาพที่ 80/151

ลำดับภาพที่ 81/151

ลำดับภาพที่ 82/151

ลำดับภาพที่ 83/151

ลำดับภาพที่ 84/151

ลำดับภาพที่ 85/151

ลำดับภาพที่ 86/151

ลำดับภาพที่ 87/151

ลำดับภาพที่ 88/151

ลำดับภาพที่ 89/151

ลำดับภาพที่ 90/151

ลำดับภาพที่ 91/151

ลำดับภาพที่ 92/151

ลำดับภาพที่ 93/151

ลำดับภาพที่ 94/151

ลำดับภาพที่ 95/151

ลำดับภาพที่ 96/151

ลำดับภาพที่ 97/151

ลำดับภาพที่ 98/151

ลำดับภาพที่ 99/151

ลำดับภาพที่ 100/151

ลำดับภาพที่ 101/151

ลำดับภาพที่ 102/151

ลำดับภาพที่ 103/151

ลำดับภาพที่ 104/151

ลำดับภาพที่ 105/151

ลำดับภาพที่ 106/151

ลำดับภาพที่ 107/151

ลำดับภาพที่ 108/151

ลำดับภาพที่ 109/151

ลำดับภาพที่ 110/151

ลำดับภาพที่ 111/151

ลำดับภาพที่ 112/151

ลำดับภาพที่ 113/151

ลำดับภาพที่ 114/151

ลำดับภาพที่ 115/151

ลำดับภาพที่ 116/151

ลำดับภาพที่ 117/151

ลำดับภาพที่ 118/151

ลำดับภาพที่ 119/151

ลำดับภาพที่ 120/151

ลำดับภาพที่ 121/151

ลำดับภาพที่ 122/151

ลำดับภาพที่ 123/151

ลำดับภาพที่ 124/151

ลำดับภาพที่ 125/151

ลำดับภาพที่ 126/151

ลำดับภาพที่ 127/151

ลำดับภาพที่ 128/151

ลำดับภาพที่ 129/151

ลำดับภาพที่ 130/151

ลำดับภาพที่ 131/151

ลำดับภาพที่ 132/151

ลำดับภาพที่ 133/151

ลำดับภาพที่ 134/151

ลำดับภาพที่ 135/151

ลำดับภาพที่ 136/151

ลำดับภาพที่ 137/151

ลำดับภาพที่ 138/151

ลำดับภาพที่ 139/151

ลำดับภาพที่ 140/151

ลำดับภาพที่ 141/151

ลำดับภาพที่ 142/151

ลำดับภาพที่ 143/151

ลำดับภาพที่ 144/151

ลำดับภาพที่ 145/151

ลำดับภาพที่ 146/151

ลำดับภาพที่ 147/151

ลำดับภาพที่ 148/151

ลำดับภาพที่ 149/151

ลำดับภาพที่ 150/151

ลำดับภาพที่ 151/151
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : ตลาดน้ำ บ้านน๊อกก...ก บ้านนอก
 
ที่ตั้ง : ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 
ข้อมูล : ตลาดน้ำ บ้านน๊อกก...ก บ้านนอก ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 75 ไร่ อยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพียง 4 กิโลเมตรเท่านั้น โครงการตลาดน้ำ บ้านน๊อกก...ก บ้านนอก แห่งนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทั้งด้านการแต่งกายชุดไทย สถาปัตยกรรมที่งดงาม และคงเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นศูนย์กลางของดีเมืองลพบุรี เพื่อไว้ต้อนรับนัดท่องเที่ยวที่สนใจผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวลพบุรี ในส่วนของการเดินทาง จากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทาง ลพบุรี - โคกตูม - พัฒนานิคม (ทางหลวงหมายเลข 3017) มุ่งหน้าสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระยะทาง 44 กิโลเมตร "ตลาดน้ำ บ้านน๊อกก...ก บ้านนอก" อยู่ทางด้านขวามือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 081-9064013 , 082-2362009 >>> ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-1.htm
 
 
ผู้เข้าชม 787 ท่าน         
 
 

 


 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187