หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 

ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมูบ้านแต่ไม่ครอบคลุม

ทุกครัวเรือนเนื่องจากราษฎรทั้งครัวเรือนอยู่อย่างกระจัดกระจาย และเป็นบ้านเรือนที่ตั้งใหม่
 
 
 

มีเสียงไร้สาย กระจายข่าวตามหมู่ จำนวน 72 จุด
 
 
 
มีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน เนื่องจากราษฎรทั้งครัวเรือนอยู่อย่างกระจัดกระจาย และเป็นบ้านเรือนที่ตั้งใหม่

มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 72 แห่ง
 
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง มีหน่วยธุรกิจ ดังนี้      

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 16 แห่ง

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ จำนวน 38 แห่ง

บ้านพัก, รีสอร์ท จำนวน 9 แห่ง

โรงสี จำนวน 1 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 4 แห่ง

กิจการอื่นๆ จำนวน 157 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player