หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
 
 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและ สังคมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
  มั่นคง มีความปลอดภัย น่าอยู่ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันด้านสวัสดิการสังคม
จัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ำ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับ
  ความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลควบคู่กับการวางผัง เมืองที่ดี
จัดระเบียบชุมชน สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และ
  สร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ให้กับประชาชน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ให้มีความมั่นคง เพียงพอ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731