หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
กลิ่นไม่พึ่งประสงค์และแมลงวัน
ซอยพัฒนานิคม 21 มีกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ และแมลงวันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเกิดจาก ฟาร์มเลี้ยงสุกร ในบริเวณ ใกล้เคียง ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิต
ได้ตามปกติ อันพึ่งมี อีกทั้งปัญหาดังกล่าว เกรงว่าจะทำให้เกิดโรคระบาด เช่น อหิวาตกโรค และโรคทางเดินหายใจ  ในชุมชนฯ

เรียนเชิญ ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, อบต, สาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ฯ เทศบาล  ลงพื้นที่หน่อยครับ

เขียนโดย   คุณ ประชาชน ซอยพัฒนานิคม 21
วันที่ 5 ก.ค. 2566 เวลา 09.57 น. [ IP : 101.108.114.118 ]
ราชกิจจาฯประกาศ จัดระเบียบฟาร์มหมู  ให้ปฏิบัติตามมาตรการใน 30 วัน
(2) การจัดการมลพิษ
(ก) ทำความสะอาดตัวสุกร คอกสุกร และรางให้อาหาร มิให้เกิดการสะสมของ น้ำปัสสาวะ มูลสุกร และเศษอาหาร เพื่อลดปัญหากลิ่นรบกวน
(ข) จัดให้มีและบำรุงรักษาท่อ รางระบายน้ำเสีย หรือน้ำทิ้งให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ สะอาด ปราศจากน้ำขังและการสะสมของมูลสุกรหรือกากตะกอน เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนและการเป็น แหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค
(ง) การจัดการกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากการจัดการน้ำเสียต้องรวบรวมและกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือก่อเหตุเดือดร้อน รำคาญแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในในบริเวณใกล้เคียง
(จ) มาตรการลดกลิ่นอันเกิดจากการประกอบกิจการด้วยวิธีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ค่ามาตรฐานความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

อ่านประกาศฉบับเต็มเรื่อง: มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565เขียนโดย   คุณ เนติบัณฑิตย
วันที่ 5 ก.ค. 2566 เวลา 11.25 น. [ IP : 101.108.114.118 ]
เทศบาลรับเรื่องประสานงานต่อค่ะ

เขียนโดย   คุณ Admin
วันที่ 6 ก.ค. 2566 เวลา 09.03 น. [ IP : 1.10.204.236 ]
ขอขอบพระคุณ พี่สุรศักดิ์ฯ นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง , เจ้าหน้าที่ฯ ทุกท่าน และ Admin ครับ

เขียนโดย   คุณ ประชาชน ซอยพัฒนานิคม 21
วันที่ 6 ก.ค. 2566 เวลา 09.13 น. [ IP : 125.25.131.250 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
(1)    
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731