หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
รับสมัครเรียน
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดรับสมัครเรียนวันที่เท่าไหร่ค่ะ รับเด็กตั้งแต่กี่ขวบ

เขียนโดย   คุณ นิศา

วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 10.34 น. [ IP : 49.230.130.153 ]  
 

สำหรับการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย) มีขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ คือ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. แต่บัดนี้ ได้พ้นระยะเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนแล้ว

สำหรับคุณสมบัติของเด็กที่สามารถสมัครเรียน ได้แก่
1. ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
2. จะมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
3. ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง โทร. 036-776435

เขียนโดย   คุณ Admin

วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 10.40 น. [ IP : 101.51.53.227 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-155-3010